กระทรวงศึกษาธิการ
เข้าสู่เว็บ สพฐ.
เข้าสู่ระบบ e-Office
 
 

ครูบ้านนอกดอทคอม
 
 

เข้าร่วมปฏิบ้ติธรรมโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ณ วัดเนินโพธิ์ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

 

กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนวัดบ้านไผ่

 

กลุ่มแม่ปิงบรรพต ประชุมสัญจร
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนวัดบ้านไผ่

 

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนวัดบ้านไผ่

 

กิจกรรมจำวันศุกร์ สวดมนต์เย็น
ณ วัดบ้านไผ่ ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

 

เรียนการอาชีพที่วิทยาลัยบรรพตพิสัย
ณ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

 

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปะจำปี 2561
ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดเจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

 

รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
ณ หมู่บ้านเนินตะโก อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

 

ผอ สพป.นว.2 พบปะเพื่อนครู
ณ โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

 

ทัศนศึกษาที่บึงฉวาก

 

โครงการวัยเรียน วัยสัย ห่างไกลโรคเอดส์
ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี